شبکه آزمایشگاهی Networks Lab

شبکه آزمایشگاهی (Labs Net) پلتفرمی تحت وب برای مدیریت فرآیندهای داخلی آزمایشگاه‌های غیر پزشکی می باشد. مدیریت هم زمان چندین آزمایشگاه مدیریت مشتریان مدریت مالی و حسابداری مدیریت آزمون ها و استاندارد ها پذیرش و جوابدهی آزمایش صحت سنجی مدیریت پرسنلی اطلاعات عمومی شامل ( اخبار، مقالات ، آموزش ها،…

ادامه مطلب

کنترل هوشمند تردد خودرویی و نفری Smart Gate

اتوماسیون جامع کنتـرل تردد و مدیریـت دستـرسی Smart Gate با استقرار در محیط های حساس و استراتژیک و همچنین مبادی ورودی و خروجی « نفری و خودرویی » ترددها و دسترسی های مورد نظر را برنامه ریزی، پایش و مدیریت می نماید. همچنین با تحلیل داده‌های جمع آوری شده و…

ادامه مطلب