ICMS پلتفرمی جامع و متمرکز، توسعه یافته بر پایه IoT  است که شامل شبکه‌ای از سنسورهای متصل، پلتفرم‌های سخت‌افزاری هوشمند و برنامه‌های کاربردی می‌باشد که با استقرار در مکان‌های مختلف در سطح وسیع جغرافیایی، پارامترهای محیطی (نور، حرکت، دما، رطوبت، گاز های سمی و … ) را پایش و جمع‌آوری نموده و بر اساس سناریوهای دریافتی، دستگاه‌های الکترونیکی (چراغ‌ها،‌ سیستم‌های برودتی و گرمایشی، شیر‌های برقی، موتور‌های الکتریکی و …) را کنترل می نماید.

 داشبرد مدیریتی این سامانه امکان جمع‌آوری داده‌های دستگاه‌ها را در بستر شبکه اینترنت و اینترانت فراهم نموده و کاربر را قادر می‌سازد تا سیستم را به صورت برخط پایش و مدیریت نموده و با جمع آوری و تحلیل داده‌ها، کارایی (Performance)  سیستم را محاسبه نموده و ارائه نماید.

کاربـردهـای ICMS

  • اتوماسیون هوشمند گلخانه و کشاورزی هوشمند Smart Agriculture
  • اتوماسیون خانه های هوشمند Smart Home
  • اتوماشیون مدیریت مصرف انرژی Smart Energy
  • اتوماسیون محافظ از اماکن حساس نظیر انبارهای دارویی و اتاق سرور Smart Protection