• طراحی و ساخت دستگاه تست و آنالیز باطری 600 آم

  مشاهده 1400/12/23 10:49:59
 • راه اندازی مانیتورینگ اتاق سرور شرکت JTI پارس

  مشاهده 1400/12/15 13:54:0
 • نمایشگاه توانمندی های پژوهشی جهاددانشگاهی

  مشاهده 1400/12/15 14:12:51
 • سفارش طراحی و تولید 500 دستگاه دیتا لاگر

  مشاهده 1400/09/22 8:46:15
 • شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

  مشاهده 1400/09/16 13:58:56
 • قرارداد پشتیبانی دستگاه های GPS شهرداری زنجان

  مشاهده 1400/09/16 14:19:25
 • قرارداد هوشمند سازی ایستگاه‌های شرکت گاز استا

  مشاهده 1400/09/16 14:34:16