• طراحی و ساخت 110 دستگاه تست و آنالیز باطری 60

  مشاهده 1400/12/23 10:46:59
 • سامانه مانیتورینگ اتاق سرور شرکت JTI پارسیان

  مشاهده 1400/12/15 13:51:1
 • هوشمندسازی 90 ایستگاه شرکت گاز استان زنجان

  مشاهده 1400/07/27 16:28:12
 • سفارش طراحی و تولید 500 دستگاه دیتا لاگر (Dat

  مشاهده 1400/09/17 10:51:40
 • قرارداد پشتیبانی دستگاه های GPS شهرداری زنجان

  مشاهده 1400/07/27 16:33:58
 • قرارداد اجرای هوشمندسازی ورود و خروج خودرو به

  مشاهده 1400/09/17 11:20:29
 • بانک جامع اطلاعات شهدای استان زنجان

  مشاهده 1400/07/27 16:31:39
 • سایت‌های راه اندازی شده بر پایه سامانه بادپا

  مشاهده 1400/09/17 11:37:15
 • شبکه آرمایشگاهی محصولات سالم جهاددانشگاهی

  مشاهده 1400/07/27 16:38:9