سفارش طراحی و تولید 500 دستگاه دیتا لاگر

این قرارداد فی مابین مرکز خدمات تخصصی ICT جهاد دانشگاهی واحد زنجان و شرکت ابزار دقیق زنگان در راستای سفارش طراحی و تولید 500 دستگاه پایشگر داده (Data Logger) منعقد گردید.