شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

مرکز خدمات تخصصی ICT جهاد دانشگاهی زنجان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان زنجان (1400) در تاریخ 17 الی 19 آذر ماه در نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان شرکت کرد.